Lloguer de motos aquàtiques AMB llicència

RESERVA JA!

Kawasaki STX-15F

Tarifes:

 • 4 hores 249€ / moto
 • 8 hores 325€ / moto
RESERVA JA!

SeaDoo GTI30

Tarifes:

 • 4 hores 249€ / moto
 • 8 hores 325€ / moto
RESERVA JA!

SeaDoo RXP260

Tarifes:

 • 4 hores 375€ / moto
 • 8 hores 499€ / moto

El preu inclou:

 • 21% IVA
 • Segur Responsabilitat Civil
 • Ús d’armilles salvavides
 • 1 dipòsit Gasolina

El preu inclou:

 • 21% IVA
 • Segur Responsabilitat Civil
 • Ús d’armilles salvavides
 • 1 dipòsit Gasolina

El preu inclou:

 • 21% IVA
 • Segur Responsabilitat Civil
 • Ús d’armilles salvavides
 • 1 dipòsit Gasolina

Condicions:
Per max. a 2 persones.
Fiança de 500 € amb targeta o en efectiu.
Entre els 16 i 18 anys és necessari un PERMIS signat dels pares / tutors.

Condicions:
Per max. a 2 persones.
Fiança de 500 € amb targeta o en efectiu.
Entre els 16 i 18 anys és necessari un PERMIS signat dels pares / tutors.

Condicions:
Per max. a 2 persones.
Fiança de 750 € amb targeta o en efectiu.
> 21 anys

 • No transportar persones o dedicar-lo a qualsevol altre tipus d’activitat, quan això impliqui directament o indirectament un subarrendament de la moto aquàtica
 • No conduir la moto aquàtica en inferioritat de condicions físiques motivades per l’alcohol, drogues, fatiga o malaltia
 • No participar amb la moto aquàtica en carreres o altres proves esportives, o entrenaments de qualsevol modalitat
 • No portar més passatgers dels especificats pel fabricant de la moto aquàtica o permesa per les lleis
 • Tenir la moto d’aigua adequadament amarrada i custodiada quan no la feu servir, i als protegir-la dels temporals
 • No sortir fora d’Espanya ni realitzar trasllats a illes ni entre illes, llevat que s’hagi obtingut prèviament autorització escrita de l’arrendador
 • Aturar la moto d’aigua el més aviat possible quan s’il·lumini qualsevol testimoni que indiqui anomalia en el funcionament de la mateixa, havent de contactar amb l’arrendador immediatament
 • L’arrendatari s’obliga a posar en coneixement de l’autoritat la condició de vehicle arrendat en el supòsit de ser denunciat per una infracció administrativa
 • L’arrendador reconeix que posseeix la titulació necessària per portar la moto d’aigua i està actualment en vigor.
 • Queda totalment prohibit l’subarrendament de la moto d’aigua, no fent-se càrrec FUN REPUBLIK S.L. de qualsevol negligència que pogués passar en aquest cas.
 • L’arrendador m’ha explicat les zones navegables amb la moto d’aigua i les condicions en què ho puc fer.